Llibre més que receptes

La cuina és un dels eixos d'aprenentatge que forma part del projecte educatiu de la UEC l'Afrau del Solsonès. Gràcies a l'Associació l'Afrau de Serveis Educatius, culturals, sociolaborals i de lleure hem pogut fer aquest projecte.
Des d'aquest eix proper i quotidià, que va més enllà de saber elaborar uns bons macarrons, hem anat a parar a un munt de continguts dels diferents àmbits curriculars.
Ens ha permès tractar aspectes tan diversos com: la nutrició, els al·lèrgens, les mesures del pes i de capacitat, el text instructiu,...
Pel que fa a la correció lingüística dels textos, cal tenir en compte que s'ha respectat el llenguatge col·loquial i planer, propi de l'alumnat adolescent.
Gràcies a aquestes activitats  d'aprenentage-servei, els alumnes de la UEC
han estat els mestres i aquest canvi de rols ha estat molt enriquidor per a ells, s'han sentit protagonistes i transmissors de coneixement, fet que sempre els genera una bona dosi d'autoestima.