dimarts, 27 de març del 2012

Estem acabant el Guió Tècnic dels Vídeos

Tots els grups estan acabant els guions tècnics dels vídeos que ben aviat filmarem.
Ja tenim gairebé tot el que ens fa falta i ja hem instal·lat la pantalla de Croma per poder fer els trucatges.
Hem començat a filmar per prepara el vídeo on explicarem el projecte.